fbpx
MENU

Pomocí numerologie porozumíte ostatním lidem

numerologický rozbor

Co o vás řekne datum narození? Jak probíhá numerologický rozbor? K čemu je dobrá numerologická mřížka? S praktickým využitím numerologie vás seznámí Veronika Ďuríčková, která lidem pomocí numerologických mřížek sestavuje osobní rozbory už několik let.

Co je to numerologie

Jedná se o starou nauku, která se zabývá energií čísel a vztahy mezi nimi.  Využívá k tomu jednoduchá čísla od 1 do 9, která vzniknou redukcí vyšších čísel pomocí tzv. příčného sčítání.

Co znamená příčné sčítání?

Co to znamená? Jednotlivá čísla v číslici vyšší 9 mezi sebou sečteme. Např. z čísla 237 dostaneme sečtením 2+3+7 číslo 12, které dále redukujeme na číslo 3 (1+2).

Co se děje dále s takto zredukovanými čísly?

Slouží jako základ k samotnému rozboru, pak se s nimi pracuje podle toho, jestli je to den narození, číslo celého data narození atd., pomocí čísel lze vyjádřit i jména – každé písmeno má svou číselnou hodnotu a vibrace těchto čísel rovněž ovlivňují nositele daného jména.

Cesta k numerologii

Jak jste se k numerologii dostala?

Asi před dvaceti lety jsem chodila na hodiny grafologie ke známé grafoložce, paní Janě Vítkové, která učila jako doplněk i numerologii. Grafologii jsem nakonec opustila, ale numerologie si mě získala trvale.

Čím vás tato věda tak okouzlila?

Nevím, jestli se dá říkat numerologii věda, spíš ne, protože nesplňuje náležitosti, které má vědecký obor mít, spíš bych ji nazvala poznávací metodou. A okouzlila mě tím, že z data narození můžu zjistit spoustu věcí o lidech, jejich charakteristiku, povahu, motivace, obavy, přání, pohled na svět… Že takhle můžu poznat i lidi, s nimiž nemám možnost mluvit nebo jim v něčem nerozumím, chci poradit jim nebo jejich blízkým… Že k tomu stačí jen datum narození, které je většinou možné snadno sehnat, a že numerologie je daleko méně komplikovaná než třeba astrologie.

Jak jste se naučila rozumět číslům a jednotlivým souvislostem mezi nimi?

Nakoupila jsem si postupně knihy o numerologii, četla je, porovnávala závěry různých autorů s vlastní zkušeností a rozebírala kdejaká data narození, ke kterým jsem se dostala. Rodinné příslušníky, kolegy v práci, kamarády, známé osobnosti… Postupně mi začaly docházet různé souvislosti a vazby.

Numerologie v každodenním životě

Využíváte ve svém soukromém životě numerologii?

Určitě k rozborům povahy. Myslím, že daleko líp rozumím svým blízkým i některým dalším lidem. Hodně mi pomohl i důkladný rozbor sebe sama – ten jsem dělala několikrát a pokaždé jsem přišla na další souvislosti a pochopila věci, s nimiž jsem si nevěděla rady – proč se mi stávají, co mají znamenat…

Vybíráte si pomocí numerologie třeba vhodný den k určité činnosti?

Určitě si každý den nevykládám všechna data, abych pak zjistila, že dnes není vhodný den pro nákup v supermarketu, a tudíž budeme o hladu, když si toho žádají vyšší síly. U běžných věcí to opravdu nedělám, to by ostatně dost zkomplikovalo život a spíš než k vyrovnanému klidu by to člověka přivedlo k neuróze. Smysl to má u významných věcí, svatba, stěhování, nějaké významné jednání…

Sebelepší datum nezachrání vztah dvou sobců, kteří si celý život jen něco vyčítají a chtějí brát a dostávat, stejně tak méně příznivé fungující vztah nerozloží a nezničí.

Praktické využití numerologie

Co všechno se dá pomocí numerologie vyčíst?

Především detailní charakterové vlastnosti, vnitřní nastavení, schopnosti, oblasti života, které budou pro daného člověka patrně nejdůležitější. Jestli se dokáže svěřit, když ho něco trápí, nebo to dusí v sobě, jestli mu půjde spíš matematika, jazyky, nebo bude spíš umělecky nadaný, jestli bude spíš praktický a zručný, nebo snílek s hlavou v oblacích, čeho se bojí, co ho motivuje, proč třeba dělá něco, co se zdá druhým nepochopitelné, co má rád a co mu vadí, v čem je dobrý, a na čem by měl naopak zapracovat.

Pak tam uvidíte životní úkol podle čísel – to může být přijetí své vlastní individuality, správné nastavení hranic mezi dáváním a braním nebo naučit se kázni ve svobodě, každé číslo má svůj konkrétní úkol. Redukované číslo data narození tak popisuje cestu, kterou bychom měli ujít, abychom rozvinuli svůj vnitřní potenciál, svoje nejlepší možnosti. Dostaneme tak něco jako mapu, abychom věděli, kudy máme jít.

Čísla vám budoucnost neodhalí

Naopak konkrétní budoucnost z numerologického rozboru nezjistíte, nedozvíte se žádné konkrétní události, není to technika předpovídání budoucnosti, lidé něco takového občas chtějí, ale to je pak posílám za kartářkou. Já jim můžu z čísel nabídnout jen všeobecný výhled, na co se mají ve které době zaměřit, co naopak odložit. Který rok je vhodný na řešení financí, kdy je dobré začít s něčím novým, kdy se věnovat hlavně rodině. To je pro každého člověka jiné a počítá se z jeho data narození. Numerologický rozbor je podobný spíš než předpovědi z karet psychologickému rozboru, jen vychází z čísel data narození místo z diagnostických rozhovorů a dotazníků.

Má smysl hledat třeba nové bydlení s využitím numerologie? Myslím dívat se na čísla popisná, PSČ… datum nastěhování, datum koupě…

Významné události podle mě smysl mají, tudíž i stěhování nebo čísla domu. Ale nebrala bych to nijak striktně. Odmítnout byt, který je na dobrém místě, líbí se nám, je za přiměřenou cenu jen proto, že číslo domu je dejme tomu čtyři, což považují někteří autoři za karmické číslo, které přináší neštěstí, je samozřejmě hloupost.

Spíš bych vzala v úvahu, že v domě číslo čtyři budu mít asi dost práce (nejen v samotném bytě, ale vůbec), ale zase co tady vznikne, bude stabilní, předvídatelné, jisté; každé číslo má dobrou i špatnou stránku. A musí se to posoudit ze všech aspektů – bytů a domů zase není tolik, abychom si mohli vybírat mezi spoustou srovnatelných. To by taky mohl člověk kvůli numerologii skončit pod mostem nebo aspoň v plesnivém bytě s okny do světlíku a příšerným sousedem, ale zato s krásným směrovacím a popisným číslem.

Numerologický rozbor

Jak probíhá numerologický rozbor?

Nejdřív si spočítám důležitá čísla (redukovaný součet data narození, dne narození…) a pak si zapíšu všechny číslice z data narození do tzv. numerologické mřížky, to je čtverec s políčky pro jednotlivé číslice, podívám se, jak jsou čísla v mřížce rozložená, jestli se některé opakuje, která čísla naopak chybí… to všechno má pro rozbor význam.

Informace se musí uspořádat

A pak přijde to nejtěžší – uspořádat tyhle informace do celistvého příběhu, povahy daného člověka. Ony se totiž ty jednotlivé prvky často navzájem popírají, jsou chaotické (stejně jako naše nitro se skládá z různých pohnutek, motivací, radostí, obav, schopností…) a je třeba je sjednotit do celistvého portrétu, odhadnout, jak se v daném člověku poskládaly.

Vzít v úvahu různé vzájemné vazby, sílu projevu jednotlivých čísel, způsob projevu ve vzájemných kombinacích… to právě nemají různé strojové astrologické a numerologické výklady, a proto z nich vyleze jen podivný spletenec. Ale nejde jen o to – výklady významů jednotlivých čísel a kombinací si každý numerolog postupně upravuje, upřesňuje, základ je samozřejmě stejný, ale jednotlivosti se mohou lišit, protože se všichni snažíme popsat něco, co funguje v symbolech, slova jsou tedy vždycky jen přibližná.

Proč bych si měla nechat udělat numerologický rozbor?

Abyste se dozvěděla něco o sobě nebo svých blízkých. I na sebe může člověk z rozboru najednou vidět novýma očima, pochopit něco, co mu unikalo, zjistit, proč se mu některé situace v životě opakují, co dělat, aby se přestal dostávat do slepých uliček, přestal k sobě přitahovat nevhodné lidi. Nebo lépe pochopit vnitřní svět partnera. Skvělý je numerologický rozbor pro děti, dá návod, jak k dítěti přistupovat, jak je vychovávat, k čemu vést, jak vnímá, jaký je jeho vnitřní svět. A můžete takový rozbor dostat i pro kojence nebo batole, s nimiž se žádný psycholog ještě nedomluví, takže mnohem dříve.

Partnerská numerologie

V čem mi pomůže numerologický rozbor partnerského vztahu? Jaké datum je pro tento výklad potřeba?

Potřebovat k němu budu křestní jména a data narození obou partnerů. V lepším případě ještě hodinu a místo narození (kvůli astrologickému doplnění), ale to není nezbytné.
Partnerský rozbor umožní podívat se na partnera jiným způsobem, vidět něco, co z běžné komunikace neuvidíme. Zjistíte jaké má skryté motivace, obavy, co si přeje, co mu vadí, co by potřeboval. Možná zjistíte, že něco, čím vás vytáčí, vůbec není záměrná schválnost, ale vychází to z jeho vidění světa, z jeho nastavení, že k tomu má vlastně logický důvod. Můžete zjistit, jak zlepšit vztah nějakou maličkostí, které jste až dosud nevěnovali pozornost, protože se vám zdála malicherná, ale pro partnera má velký význam. Dostanete i nový náhled na sebe sama – jak se projevujete ve vztazích, jak vás partner vlastně vidí/vnímá.

Popis dynamiky vztahu, jací jste spolu dohromady (všichni se totiž projevujeme v různých vztazích různým způsobem). A v neposlední řadě dostanete doporučení, co můžete z pohledu numerologie dělat, aby se váš vztah projasnil/zlepšil.

Nepříznivá čísla fungující vztah nerozloží

S manželem jsem se seznámila 9. ledna 2009, svatbu jsme měli 17. července 2015. Dá se z těchto dvou dat něco vyvodit?

Redukovaný součet data seznámení je trojka, svatby pětka. Obojí je o společenském životě, zábavě, radosti. Dodávají vašemu vztahu svobodu, volnost, dynamiku, potřebu komunikace, projevu. Trojka je pro vztahy dobré číslo, pětka kromě dobrých vlastností přináší i nestálost, takže se obecně pro svatby nedoporučuje. Samotné datum nemá takový vliv, jen něco doplňuje, dodává, nemůže změnit základy, takže je daleko důležitější, jaká máte data narození, jak se stavíte k výzvám svého partnerství, komunikujete spolu a pracujete na svém vztahu. Sebelepší datum nezachrání vztah dvou sobců, kteří si celý život jen něco vyčítají a chtějí brát a dostávat. Stejně tak méně příznivé fungující vztah nerozloží a nezničí. Takovou moc nemá.

AHA moment s numerologickým rozborem

Jak mám dále pracovat s numerologickým rozborem, který mi pošlete?

To už je na vás. Přečíst si ho, nechat na sebe působit, možná hned přijde nějaký AHA moment a pochopíte novou souvislost o sobě, dítěti, partnerovi. Pak ho nechat trochu „uležet“ a vrátit se k němu třeba víckrát s určitým odstupem. Možná přijdete ještě na něco dalšího. A uvážit, která z doporučení napsaných v rozboru se vám líbí a chtěli byste je zavést do života.

Pseudovědecký výklad významu čísel?

Wikipedie popisuje numerologii jako „iracionální a pseudovědecké výklady významu čísel.“ Jak vnímáte toto nepříliš lichotivé vysvětlení?

Ta definice vychází spíš z nepochopení. Budu-li poměřovat numerologii standardy exaktních věd, pak samozřejmě dojdu k závěru, že je nepřesná, nahodilá, libovolná, nedokazatelná, tudíž zavádějící a podvodná. Jenže ona není exaktní věda, ale metoda, která pracuje s archetypy, symboly, kromě faktů používá i intuici. Význam symbolů nemůžeme přesně definovat, natož zanést do jednoznačné tabulky, ten se dá jen opsat a více či méně se k němu přibližovat, proto ty nejasnosti.
Ale názor vědecké obce mě zase tolik netrápí. Uznávám, že numerologie není věda, ale pro mě je důležité, že funguje, že můžu svým klientům pomoci, a podle ohlasů vím, že tomu tak skutečně je.

Zajímáte se i o jiné alternativní metody poznávání sebe sama skrz výklad? Např taroty, astrologie…

Za zajímavé považuju všechny, jen se jimi do hloubky nezabývám, to bych ostatně ani nezvládla, protože jsou příliš obsáhlé. Kdysi jsem znala základy grafologie, o tarotu jsem si přečetla několik knížek, pár horoskopů jsem sestavila. Ale tolik věcí se nedá dělat do hloubky (nebo aspoň já to neumím), numerologie mi byla nejbližší, tak jsem si vybrala ji. Něco z astrologie používám i teď pro doplnění numerologických rozborů, když u něčeho váhám nebo potřebuji další informace: celkové zastoupení živlů, znamení nejdůležitějších planet.

Numerologický rozbor není otázka minut

Jak dlouho vám trvá numerologický rozbor pro jednoho člověka?

To je různé podle typu rozboru i podle konkrétního člověka (některý příběh vidím dříve, nad jiným se musím zamyslet déle). Pár hodin to je vždycky, seriózní rozbor nikdo za hodinu neudělá.

Kromě sestavování numerologických rozborů se živíte také jako korektorka na volné noze. Mají tyto dva rozdílné světy něco společného?

Nemají, pro mě jen to, že jsou to oba obory mého podnikání. Jak jsou každý jiný, můžu toho využít a udělat si pracovní den pestřejší.

Co vám přináší největší uspokojení v pracovním životě?

Když mi někdo napíše, že se v rozboru našel, že z něj třeba něco důležitého zjistil a dostal nový směr nebo úhel pohledu, že mu to pomůže v rozhodování nebo dalším směřování. To si pak říkám, že to, co dělám, určitě má smysl.


Autor článku

Numerolog Veronika Ďuríčková

Veronika Ďuríčková

Veronika Ďuríčková

se už dvacet let zajímá o numerologii. Před rokem proměnila tento svůj koníček v podnikatelský záměr v e-shopu U KORMORÁNA. Je Štír a baví ji zkoumat hloubky, tajemství a lidské povahy.
Kromě toho vystudovala češtinu a dalším oborem jejího podnikání jsou korektury českých textů.

Podobné články

Odhalte příčiny insomnie a vyzkoušejte sílu přírodu
Kdy a proč pít kontryhelový čaj
Dentální probiotika a jejich benefity pro zdraví ústní dutiny i imunity

Komentáře k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mayerova / 2019-08-02 / 20:24

Článek o numerologii se mi líbil a mám dotaz zda by bylo možné nechat si u vás udělat numerologický rozbor a případně za jakých podmínek. A cena?

Odpovědět
Redakce magazínu Sendire / 2019-08-02 / 20:39

Děkuji. Jsem ráda, že se Vám článek o numerologii líbil. Numerolgické rozbory sestavuje paní Ďuríčková. Podívejte se na její nabídku https://www.ukormorana.cz/numerologie/. Na stránkách e-shopu U kormorána najdete i kontakt.

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.