fbpx
MENU

Jak na živnostenské oprávnění aneb jak založit živnost

Chtěla byste začít podnikat, ale nevíte jak na to? Překonala jste strach z podnikání a rozhodla jste se, že si vyřídíte živnostenské oprávnění? V článku se dozvíte všechny podstatné informace týkající se založení živnosti. Poradíme vám, co, kde a jak musíte zařídit, abyste získala živnostenské oprávnění.

Živnostenské podnikání je upraveno zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a jeho přílohami. Definice živnosti zní: Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Co potřebujete k založení živnosti

Abyste mohla založit živnost, musíte být:

 • Plnoletá – podnikat může osoba, která již dosáhla 18 let (za určitých podmínek ale může být mladší).
 • Nezadlužená – musíte doložit, že nemáte žádné dluhy u finančního úřadu nebo nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění.
 • Způsobilá – nezbytná je také právní bezúhonnost a čistý trestní rejstřík.
 • Kvalifikovaná – u řemeslných, vázaných a koncesovaných živností je potřeba mít i příslušné vzdělání či praxi.

V přílohách živnostenského zákona najdete seznam živností (dle oborů) a požadovaných podmínek, které musíte splnit. Pokud si nebudete jistá, jaký druh živnosti zvolit, můžete se obrátit na pracovníky živnostenského úřadu.

V e-shopu Sevt si pořídíte také tiskopisy potřebné k vašemu podnikání

Živnosti se dělí na dvě hlavní skupiny – podle toho, jaké požadavky jsou nutné k jejich založení:

1. Koncesované

2. Ohlašovací

 • Řemeslné
 • Vázané
 • Volné

Koncesované živnosti

Koncesovaná živnost je nejpřísněji regulovaná živnost u nás. Vzniká na základě správního rozhodnutí o udělení povolení (koncese), které vydává konkrétní odborný úřad nebo ministerstvo.

Abyste mohla provozovat koncesovanou živnost, musíte splnit všeobecné podmínky a doložit odbornou způsobilost, např. dokončené odborné vzdělání, rekvalifikační kurzy a někdy (pokud je to vyžadováno) můžete doložit i délku praxe. Koncesované živnosti s potřebnými náležitostmi najdete v příloze 3 zákona o živnostenském podnikání.

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku.

Ohlašovací živnosti

Většinu živností lze při splnění všeobecných podmínek provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku, tj. živnost můžete provozovat ihned po ohlášení. Jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku. Zároveň získáte unikátní osmimístné identifikační číslo, známé pod zkratkou IČ.

Živnosti ohlašovací se dělí na:

 1. Řemeslné – uvedené v příloze 1 živnostenského zákona. K jejich provozování potřebujete doložit odborné vzdělání v příslušném oboru nebo příbuzném oboru a mít praxi nebo být v oboru na vedoucí pozici a mít doklad o rekvalifikaci nebo mít 6 let praxe v oboru. ·
 2. Vázané – náležitosti pro vázané živnosti najdete v příloze 2 živnostenského zákona. Pro provozování této živnosti musíte mít buď ukončené odborné vzdělání, nebo mít rekvalifikaci, případně i určitou délku praxe.
 3. Volné živnosti – k provozování této živnosti nepotřebujete odbornou způsobilost, stačí splnit všeobecné podmínky.

Pokud byste se chtěla věnovat živnosti vyžadující odbornou způsobilost, kterou nemáte, můžete založit živnost s odpovědným zástupcem, který bude odpovědný za řádný provoz a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Jak založit živnost a kde získat živnostenské oprávnění

Kde vyřídit živnostenský list? Založit živnost a získat živnostenské oprávnění můžete dvěma způsoby.

 • 1. Osobně na živnostenském úřadě nebo na Czech POINT

Oboje funguje jako centrální registrační místo. S sebou potřebujete občanský průkaz, doklad o zaplacení správního poplatku, který činí při zakládání živnosti 1000 Kč, a pokud neohlašujete živnost volnou, také doklad o odborné způsobilosti (maturitní vysvědčení, doklad o závěrečných zkouškách apod.) Výpis z rejstříku trestů si úřad obstará sám. Také si rozmyslete, kde bude vaše sídlo, tj. jakou adresu budete mít na fakturách nebo razítku (pokud nechcete použít adresu svého bydliště).

Na živnostenském úřadě vyplníte jednotný registrační formulář (dostanete na úřadě anebo si ho můžete stáhnout na webu ministerstva průmyslu a obchodu a předem vyplnit), kterým nejenom založíte živnost / zažádáte o koncesi, ale také se přihlásíte ke všem povinným úřadům, tedy ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu. Pak je nemusíte zvlášť obíhat.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, na úřadě vám se vším pomohou.

Jednotný registrační formulář

Vyplněný jednotný registrační formulář s potřebnými přílohami můžete zaslat živnostenskému úřadu poštou. Správní poplatek platíte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na úřad, kam jste žádost zaslala.

Pomocí jednotného registračního formuláře lze vyřídit na následující:

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno
 • V případě zakládání živnosti prostřednictvím Czech POINT je správní poplatek vybrán Českou poštou v hotovosti při přijetí podání a poukázán příslušnému živnostenskému úřadu. Navíc ještě zaplatíte 50 Kč poště za vyřízení.
 • 2. Živnostenské oprávnění lze získat i on-line

Živnost můžete založit i elektronicky, pokud vlastníte zaručený elektronický podpis. Elektronické podání vytvoříte v aplikaci JRF, která slouží pro vyplnění a on-line odeslání elektronického podání na vámi označený živnostenský úřad včetně možnosti tisku tohoto vyplněného podání.

Příslušný živnostenský úřad podání zpracuje, a pokud to bude možné, také je elektronicky vyřídí.

Správní poplatek 1 000 Kč zaplatíte příslušnému úřadu, kterému jste elektronické podání podala. Poplatek zaplatíte na pokladně příslušného úřadu anebo poštovní poukázkou. Také můžete poplatek uhradit třeba bankovním převodem apod. To si ale musíte si na daném úřadě ověřit.

Jednotný registrační formulář můžete také zaslat datovou schránkou, pokud ji máte zřízenou. Správní poplatek se platí stejným způsobem jako v případě použití aplikace JRF. Pokud však daná živnost vyžaduje doklad o odborné způsobilosti, musíte dokument nechat autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby na Czech POINT. Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stránku.

Kdy dostanu živnostenský list

Živnostenské listy se už nevydávají. Získáte živnostenské oprávnění a budete zapsaná do živnostenského rejstříku. První výpis z rejstříku zasílá živnostenský úřad žadateli přímo. Je to jediný doklad toho, že živnost byla založena. Výpis je možné také zjistit online ve výpisu ze živnostenského rejstříku, získat na základě podané žádosti na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo za úhradu na pobočkách Czech POINT.

Zdravotní a sociální pojištění

Jak je to se zálohami na zdravotní a sociální pojištění? Pokud máte živnost jako svoji hlavní činnost, platíte hned od prvního měsíce podnikání zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Pokud ji máte jen jako vedlejší činnost, zálohy první rok platit nemusíte.

Živnost je vedlejší činností, pokud:

 • máte zaměstnání na HPP
 • jste studentka (do 26 let)
 • máte nárok na rodičovský příspěvek nebo mateřskou
 • máte přiznaný řádný nebo předčasný starobní důchod
 • máte nárok na invalidní důchod
 • pečujete o dítě do 10 let s alespoň I. stupněm závislosti
 • staráte se o osobu blízkou s II. až IV. stupněm závislosti
 • Pozastavení a zrušení živnosti

Nemáte zakázky, zákazníků je málo a vy přemýšlíte, že živnost přerušíte nebo rovnou zrušíte? Podrobnosti najdete v článku Jak na zrušení živnostenského oprávnění.

Zdroj: Ilustrační obrázek depositphotos.com


Autor článku

Jana Sixtová

Jana Sixtová

Jana Sixtová vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, ale oboru se nevěnuje. Vždy ji bavila čeština a sloh, proto se realizuje spíš v tomto oboru. Zajímají ji především společenská a lifestylová témata.

V Praze žije 3 roky ve společnosti britské kočky Mayi. Nejradši navštěvuje rodiče na vesnici na Kolínsku, kde vyrostla. Ve volném čase sportuje, nakupuje oblečení a boty a tráví čas s přáteli nebo se svým dvouletým synovcem.

Životní motto: Přes všechny pochyby je život krásný.

Podobné články

Nechte se okouzlit fascinujícím světem rytectví Iris Fojtíkové
Jak správně vystavit fakturu jako OSVČ – Povinné náležitosti faktury
Úspěch začíná uvnitř: Klíčové vlastnosti, bez kterých se úspěšné podnikatelky neobejdou

Komentáře k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.