fbpx
MENU

Začátky podnikání. Jak a čím začít?

Máte podnikatelský nápad, kterému chcete vdechnout život? Překonala jste strach z podnikání a hodláte se stát osobou samostatně výdělečně činnou? Začátky podnikání jsou spojeny s mnoha neznámými. Pomůžeme vám zorientovat se v tom, co potřebujete k úspěšnému nastartování podnikání.  Podnikání fyzických osob se v České republice řídí zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a jeho přílohami.

Podnikatelský záměr

Než se do podnikání pustíte, ověřte si, že o vaši službu či výrobek bude na trhu zájem, a poté si ujasněte, jak svého záměru docílíte. V tom vám pomůže podnikatelský záměr. Možná se setkáte i s termíny podnikatelský plán nebo podnikatelský projekt. Jedná se o český ekvivalent anglického business plan, tedy vytvoření dlouhodobé strategie podnikání, která dá vašemu podnikání jasné obrysy.  Při sestavování podnikatelského plánu si ujasníte životaschopnost nápadu i nutné kroky k jeho realizaci.  Získáte konkrétní představu o množství úkolů, které vás na začátku a v průběhu podnikání čekají. Lépe odhadnete časovou i finanční náročnost projektu. Bez kvalitně sestaveného podnikatelského plánu se neobejdete ani v případě, že si plánujete na rozjezd půjčit větší finanční obnos z banky. 

Začátky podnikání s živnostenským listem i bez něj. Jak začít?

Živnostenské oprávnění

Pokud máte z podnikání příjmy (resp. je očekáváte), návštěvě živnostenského úřadu se nevyhnete. Musíte se zaregistrovat stejně jako každý začínající podnikatel. Dále si musíte ověřit, zda se na vás vztahuje povinnost zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Kde, jak, za kolik a co je potřeba k vyřízení živnostenského oprávnění? Zjistíte v článku Jak získat živnostenské oprávnění aneb jak na živnost.

Podnikání bez živnostenského oprávnění

Pro většinu činností si budete muset vyřídit živnostenské oprávnění. Jsou však obory, ve kterých se bez živnostenského oprávnění obejdete.

Jedná se o:

 • zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství
 • činnosti podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou potřeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti
 • nezávislá povolání podle zvláštních předpisů (spisovatelé, další umělci…)

Minimální povinné odvody téměř 5000 Kč

Zaměstnanci se o povinné odvody nemusí starat, zaměstnavatel jim je strhne z výplaty. Živnostníci to mají krapet těžší. Při založení živnosti se z nich stanou osoby samostatně výdělečné (OSVČ), které mají povinnost odvádět na účet příslušné zdravotní pojišťovny pojistné na zdravotní pojištění a na účet okresní správy sociálního zabezpečení pojistné na důchodové a nemocenské pojištění. Na začátku podnikání platí podnikatel minimální měsíční zálohu. Minimální částka se počítá podle výše průměrné mzdy v ČR.  Pro rok 2020 je minimální měsíční záloha na sociální pojištění stanovena na 2 544 korun, u zdravotního pojištění na 2352 Kč.

Jak budete dokládat své příjmy a výdaje?

Na začátku podnikání si můžete vybrat ze tří druhů dokládání svých příjmů a výdajů:

1. Účetnictví

Dříve bylo známé spíše pod pojmem podvojné účetnictví a je pro malé a střední živnostníky dobrovolné. Vedení účetnictví se většinou neobejde bez zkušené účetní. Povinné je až tehdy, když jsou fyzické osoby zapsány jako podnikatelé v obchodním rejstříku nebo pokud jejich obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč.

2. Daňová evidence

Daňovou evidenci povedete v případě, že je pro vás výhodné uplatňovat tzv. skutečné výdaje, nikoliv výdaje paušální. V tomto případě se spousta živnostníků obejde bez pomoci profesionálních účetních. Co musíte vést?

 • Evidenci příjmů a výdajů za celý kalendářní rok
  Zjednodušeně řečeno budete evidovat každý doklad o platbě nebo o výdajích. Ať už se jedná o bezhotovostní či hotovostní transakce.
 • Evidenci pohledávek a závazků                                                                           
 • Evidenci dlouhodobého majetku
  Do evidence se zahrnuje pouze v případě, že se jedná o hmotný majetek, jehož cena je vyšší než 40 000 Kč. V případě nehmotného majetku (např. software) musí být cena vyšší než 60 000 Kč.

3. Uplatňování paušálních výdajů

Jedná se o nejjednodušší formu prokazování příjmů pro daňové účely. Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Odpadá tak nutnost zakládat si a evidovat výdajové doklady. Výdaje počítáme pouze procentem ze svých příjmů.  Výše procent je závislá na druhu vykonávané činnosti a pohybuje se v rozmezí od 30 % do 80 % (může být 30 %, 40 %, 60 % nebo 80 %).

Plátce, nebo neplátce DPH?

Na začátku podnikání si ujasněte, zda pro vás bude registrace k DPH výhodná. Jakmile za 12 měsíců utržíte přes milion korun, je pro vás platba DPH povinná.

Kdy je lepší být neplátcem?

V případě, že nakupujete minimum materiálu, zboží nebo služeb.

Kdy se stát dobrovolným plátcem DPH?

 • Když většina vašich zákazníků patří mezi plátce DPH.
 • Když nakupujete zboží, u kterého platíte DPH.

Před konečným rozhodnutím si spočítejte, zda je pro vás daňová úspora vyšší než náklady na zvýšenou administrativu, která se k DPH váže.

EET – elektronická evidence tržeb

Víte, že budete přijímat jen bezhotovostní platby? Pak s klidným srdcem tento odstavec přeskočte. Pro vás ostatní je nově elektronická evidence tržeb (EET) povinná od 1. ledna 2021. V praxi to znamená, že každou účtenku vydanou zákazníkovi zároveň posíláte na server Finanční správy. K EET se vážou dvě zákonné normy:

 • zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění novely zákona č. 256/2019 Sb. s vyznačením účinnosti jednotlivých změn
 • zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj použitých fotografií: depositphotos.com


Autor článku

Jarmila Zechová Syptáková Sendire.cz

Jarmila Zechová Syptáková

Můj život je takový, jaký jsem si vysnila. Obklopena velkou rodinou dělám to, co mě baví.  Založila jsem magazín pro ženy Sendire. Starám se o komunitu žen na volné noze.  Jako copywriterka využívám při psaní marketingových textů znalosti z on-line marketingu. Píšu příspěvky na blogy malých živnostníků i velkých firem, vytvářím PR zprávy, textuju weby. Mám za sebou 20 let v knihovně. V on-line světě i v knihovně se hodně pracuje s klíčovými slovy, která mají společný cíl. Dovést čtenáře k relevantním informacím.

Miluji společné chvíle s rodinou, cestování, lahodná sladká vína i objevování sebe sama.

Podobné články

4 + 4 důvody, proč se vyplatí mít v podnikání kvalitní web
Tajemný zámek Horní Libchava – místo, kde ožívají pohádkové bytosti
Nechte se okouzlit fascinujícím světem rytectví Iris Fojtíkové

Komentáře k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.